Savivaldybė patvirtino 3 projektų finansavimą

Anyksciu savivaldybe

Džiaugiamės, kad Anykščių rajono savivaldybė patvirtino visų trijų projektų, kuriuos rašėme paramai gauti, finansavimą.

Finansavimo gavimas leis įgyvendinti verslo plėtros uždavinius, didinti įmonės bei Anykščių krašto patrauklumą ir žinomumą, užtikrinti darbo vietas, skatinti naujų kūrimą. Bus sukurtas tarptautinis prekinis ženklas, tinkantis eksportui bei naujas kosmetikos gaminių pakuočių dizainas. Visų projektų įgyvendinimo laikotarpis: nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d.

Pirmasis projektas – „Verslo plėtros projektų įgyvendinimas; Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, bet ne daugiau kaip 5000 eurų“. Projekto tikslas – UAB „Gamtos pilnatvė“ verslo plėtra, sukuriant naujo dizaino kosmetikos gaminių liniją, skirtą eksportui.

Antrasis projektas – „SVV subjekto dalyvavimas ir/ar pasirengimas regioninėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose/mugėse, kuriose pristatoma ir Anykščių rajono savivaldybė, išlaidų padengimas 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų“. UAB „Pilnatvė“, gavusi lėšų šio projekto įgyvendinimui, galės dalyvauti respublikinėje parodoje „RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2016“ (2016 spalio 7-9 dienomis).

Trečiasis projektas – „Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas, jei įdarbinamas Anykščių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo, ne vyresnis kaip 29 metų amžiaus bei sukurta darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus. Išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms pirkti ir montuoti, kompensacijai skiriama iki 500 eurų už vieną įsteigtą darbo vietą per kalendorinius metus“. Skirtos lėšos bus naudojamos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinai darbo priemonei – kompiuteriui bei Office 2016 programai, pirkti.